Verplaatsingskosten

Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs vanaf 1 juli 2019 wordt berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen, opgenomen in artikel 3 van de NAR CAO nr.19/9 (zie bijlage).

Gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend vanaf 1 juli 2019 in de prijs van de abonnementen vanaf 5 km zoals bepaald in artikel 4 van de NAR CAO nr. 19/9 (zie bijlage).

Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend vanaf 1 juli 2019 in de prijs van het vervoersbewijs zoals bepaald in artikel 5 en 6 van de NAR CAO nr. 19/9 (zie bijlage).

Woon-werkverkeer met privé-vervoermiddel

De patronale tussenkomst in het woon-werkverkeer uitgevoerd met privé-vervoermiddel is 70%. Onderstaand kan je deze tabel vinden.