Bestaanszekerheid

Tijdelijke werkloosheid

De bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid bedraagt nu € 11. Je ontvangt deze vergoeding van je werkgever tijdens de eerste 60 dagen werkloosheid per kalenderjaar.

Ontslag

De vergoeding in geval van ontslag voor een economische reden, technische reden of redenen van structurele aard bedraagt:

ANCIENNITEIT

BEDRAG

Na 1 jaar

€ 70

Na 2 jaar

€ 140

Na 5 jaar

€ 200

Jaarlijkse verhoging

€ 20

Het gaat over minimale bedragen. In jouw bedrijf kunnen deze bedragen hoger zijn. Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te raadplegen.