Kortwerk en beurtstelsel

In de sector geldt een afspraak waarbij tijdelijke werkloosheid om economische redenen zo rechtvaardig mogelijk wordt verdeeld over alle ploegenstelsels in het bedrijf.