Eindejaarspremie

De aanvullende vakantievergoeding bedraagt 9,2% van het loon (aan 100%) dat tussen 1 april vorig jaar en 31 maart van het huidige jaar (de referteperiode) verdiend werd. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt bij je loon een fictief dagloon van € 24,79 geteld. Enkel de eerste 12 maanden worden gelijkgesteld.

Er wordt op de vergoeding bedrijfsvoorheffing (belastingen) ingehouden. Dit is 17,16% voor de bruto-vergoeding tot en met € 1.380 en 23,22% vanaf € 1.380,01.

De aanvullende vakantievergoeding wordt betaald rond 20 december. De uitbetaling gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Textielnijverheid.