Werkkledij

De werkgever is verplicht is om alle arbeiders arbeidskledij te geven. Hij moet ook instaan voor het onderhoud.

De CAO van 28 september 2007 betreffende het verschaffen en het onderhoud van de werkkledij in de textielsector voorziet de betaling van een forfaitair bedrag voor de werknemers die zelf moeten instaan voor het onderhoud (wassen) van de werkkledij.

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer voor de post “kuisen van een kostuum”. Eenmaal per jaar, in januari, worden deze bedragen aangepast per indexschijf van 10%.

Vanaf 1/1/2023 gelden volgende bedragen:

  • € 0,61 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een schort of een kiel.
  • € 1,19 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een werkpak of overall of een broek en een vest.

Aangezien het gaat om de terugbetaling van onkosten, is er een vrijstelling van RSZ en belastingen. De terugbetaling van de onkosten gebeurt per kwartaal en op volgende tijdstippen:

  • voor het eerste kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 juni.
  • voor het tweede kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 september.
  • voor het derde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 december.
  • voor het vierde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 maart.