Maaltijdcheques

De textiel-cao voorziet maaltijdcheques voor:

  • voltijds en deeltijds tewerkgestelde arbeiders
  • arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen

Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend.

Er zijn twee manieren:

  • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
  • de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen).

Voor de voltijdse arbeiders kan een keuze gemaakt worden tussen beide systemen. Voor de deeltijdse arbeiders en de arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen moet de “alternatieve” telling verplicht worden toegepast.

Je minimumbijdrage in de maaltijdcheque vastgesteld op € 1,09. De werkgeversbijdrage werd stelselmatig opgetrokken. De concrete (netto)bedragen vind je terug in de onderstaande tabellen.

Voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders

 

Patronaal aandeel

Persoonlijk aandeel

Totale waarde

Vanaf 01/01/2016

€ 4,11

€ 1,09

€ 5,20

Arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen

Indien je als arbeider in een halve of volle overbruggingsploeg (weekendploeg) werkt, heb je uiteraard ook recht op “gelijkwaardige” maaltijdcheques. Om dit te realiseren, moet men de verplichte “alternatieve” telling toepassen.

Voor de vaststelling van het bedrag van de maaltijdcheque, moeten we nagaan of er, voor wat betreft de voltijdse arbeiders, in je bedrijf werd geopteerd voor de “alternatieve” telling of niet.

  • Je bedrijf kiest voor één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag voor de voltijdse arbeiders

 

Patronaal aandeel

Persoonlijk aandeel

Totale waarde

Vanaf 01/01/2016

€ 5,17

€ 1,09

€ 6,26

  • Je bedrijf kiest de “alternatieve” telling voor de voltijdse arbeiders

 

Patronaal aandeel

Persoonlijk aandeel

Totale waarde

Vanaf 01/01/2016

€ 5,43

€ 1,09

€ 6,52