Vervoerskosten

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 80% van de prijs van een treinkaart. De tussenkomst geldt vanaf de 1ste km.

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: 80% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

Vanaf 01/07/2020 geldt de tussenkomst vanaf de 1ste km.

Eigen vervoer: tussenkomst per gewerkte dag. Het bedrag is, per gewerkte dag, gelijk aan de maandelijkse forfaitaire tussenkomst van de werkgever, gedeeld door 21,66. De minimumafstand is 5 km. Voor de overbruggingsploegen geldt een verhoogde tussenkomst (100%) en is er geen minimumafstand.

Fiets: invoering van een fietsvergoeding van € 0,20/km voor de periode van 01/09/2019 t.e.m. 31/12/2020. Deze regeling is voorlopig verlengd t.e.m. 30/06/2021. Gunstiger regelingen op ondernemingsvlak blijven behouden.

Toepassing van de derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer vanaf 2019.