Vervoerskosten

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 80% van de prijs van een treinkaart. Toepassing van de derdebetalersregeling, waardoor de woon-werkverplaatsing met de trein gratis is.

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: 80% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

Eigen vervoer: tussenkomst per gewerkte dag. Het bedrag is, per gewerkte dag, gelijk aan de maandelijkse forfaitaire tussenkomst van de werkgever (volgens het overeenstemmend aantal km), gedeeld door 21,66. De tussenkomst mag niet meer dan 64,90% van de prijs van de treinkaart bedragen. De minimumafstand is 5 km. Voor de overbruggingsploegen geldt een verhoogde tussenkomst (100%) en is er geen minimumafstand.

Fiets: De fietsvergoeding bedraagt € 0,24/km.