Buitenwettellijke vakantietoelage

De arbeiders die in 2023 of 2024 met SWT gaan, ontvangen volgende bedragen:

Eerste buitenwettelijke vakantietoelage

€ 225,00

Tweede buitenwettelijke vakantietoelage

€ 175,00

Derde buitenwettelijke vakantietoelage

€ 125,00

De arbeiders die in de jaren 2020 t.e.m. 2024 met pensioen of vervroegd pensioen gaan, ontvangen volgende bedragen:

Jaar van pensionering

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

2020

€ 400,00

€ 200,00

€ 200,00

2021

€ 350,00

€ 150,00

€ 150,00

2022

€ 300,00

€ 100,00

€ 100,00

2023

€ 250,00

€ 50,00

€ 50,00

2024

€ 200,00

€ 50,00

€ 50,00

De regeling voor gepensioneerden kan niet gecumuleerd worden met de regeling voor SWT.

Deze bedragen worden uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Er wordt een inhouding (belastingen) van 17,16% verricht.