Landingsbanen

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

  • Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
  • Vanaf 55 jaar in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering of een 1/2de loopbaanvermindering (sectorale textiel-cao tot 30/06/2025):
    • mits een loopbaan van 35 jaar

of indien je:

    • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
    • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt.

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdelingssecretariaat.