Vaderschaps- en adoptieverlof

Specifieke regeling in de textiel voor de overbruggingsploegen:

Ook werknemers die in overbruggingsploegen zijn tewerkgesteld, hebben recht op vaderschapsverlof. Ze kunnen 96 uur afwezig zijn (4 weekends).

De betaling van deze afwezigheid gebeurt in drie delen. Het gaat hier om een ingewikkelde berekening die als volgt kan samengevat worden:

  • 14,4 uur gewoon loon ten laste van de werkgever (d.i. 3/20 van 96 uur of 1,2 dagen)
  • 81,6 uur (d.i. 17/20 van 96 uur of 6,8 dagen) vergoed door de mutualiteit op basis van 82% van het begrensd brutoloon. Het maximumbedrag bedraagt € 144,34 per dag.
  • Daarbovenop betaalt de werkgever een (begrensd) supplement dat berekend wordt volgens onderstaande formule:
    • [U x 108 x 17/20e x 85,88%] - [U x 96 x 17/20e x 82%]

waarbij U = het uurloon van de arbeider in de overbruggingsploeg

  • Vermits het supplement een aanvulling betreft op een voordeel van de sociale zekerheid, wordt er geen RSZ afgehouden, maar wel bedrijfsvoorheffing.

In geval van adoptieverlof betaalt de werkgever aan de arbeider in adoptieverlof eenzelfde supplement, berekend zoals voor een arbeider in vaderschapsverlof.