Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast.

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2025:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 39 jaar loopbaan in 2023 en 40 jaar loopbaan in 2024 (vrouwen)
  • SWT 60 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
  • SWT 60 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
  • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan
  • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan.

Voor al deze stelsels geldt de onderstaande sectoranciënniteit:

  • ofwel 15 jaar arbeid in loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding, confectie en/of vlasbereiding
  • ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar in de vermelde sectoren en waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.