Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in een textielonderneming hebben recht.

De aanvullende sociale toelage bedraagt € 3,62 (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische reden.

De opleg wordt door het Fonds betaald vanaf de 7de dag tijdelijke werkloosheid tot en met de 86ste dag die valt in de periode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. In totaal kan de opleg toegekend worden voor maximum 80 dagen. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en de uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie.

De werkgevers betalen per dag tijdelijke werkloosheid eveneens een opleg van € 2,60 per dag (regime 5-dagenweek) of € 2,17 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Vanaf 1 juli 2021 verhoogt de opleg naar € 3,00 per dag (regime 5-dagenweek). Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.