Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in een textielonderneming hebben recht.

Regeling vanaf 01/01/2024:

  • Het Waarborg- en Sociaal Fonds betaalt vanaf de 1ste dag tot en met de 86ste dag tijdelijke werkloosheid een opleg van € 3,62/dag (regime 6-dagenweek). De uitbetaling gebeurt elk kwartaal (het 1ste kwartaal wordt op het einde van het 2de kwartaal uitbetaald). Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%.
  • De werkgever betaalt voor elke dag tijdelijke werkloosheid eveneens een opleg van € 3,60/dag (regime 5-dagenweek) of € 3,00/dag (regime 6-dagenweek). Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.

Vanaf 1 januari 2024 wordt je uitkering tijdelijke werkloosheid  berekend op 60% in plaats van 65% van je brutoloon. Ter compensatie van deze daling moet je werkgever een extra toeslag van € 5 betalen voor elke dag waarvoor je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgt.  Deze extra toeslag komt bovenop de bestaande toeslagen bij tijdelijke werkloosheid die je momenteel reeds ontvangt (zie de bedragen hierboven). De extra toeslag van € 5 wordt maandelijks uitbetaald door de werkgever.

De voorwaarden om de extra toeslag van € 5 te ontvangen lees je hier: https://www.abvv.be/tijdelijke-werkloosheid-lagere-uitkering-extra-toeslag