Vakbondsvertegenwoordiging

In elke textielonderneming waar gewoonlijk gemiddeld 30 arbeiders werken, kan een syndicale delegatie worden opgericht. De uitzendkrachten en huisarbeiders tellen mee in de berekening van de drempel. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming. Vanaf 1 januari 2024 wordt de voorwaarde van minimum 3 jaar tewerkstelling in de sector om aangeduid te kunnen worden als syndicaal afgevaardigde, geschrapt.

Indien het aantal arbeiders gedurende 4 opeenvolgende kwartalen beneden de 30 is gedaald, treedt een uitdoofscenario in werking. Er worden geen nieuwe syndicaal afgevaardigden meer aangeduid en het lopende mandaat van de syndicaal afgevaardigden neemt automatisch een einde uiterlijk op de datum van de volgende sociale verkiezingen.