Sectoraal aanvullend pensioen

Het SAP trad in werking op 1 januari 2021, maar er wordt reeds gespaard vanaf 1 januari 2020. Dit gespaarde bedrag werd in 2021 als startpremie op de individuele pensioenrekening van de werknemers gestort.

Er wordt een pensioenbijdrage van 1% gespaard. Het SAP bevat ook een zogenaamd “solidariteitsluik”. Dit wil zeggen dat er tot op zekere hoogte verder zal gespaard worden tijdens bepaalde periodes waarin men niet werkt (zoals tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval, moederschapsrust). Er wordt tevens een rente-uitkering van € 250 voorzien bij overlijden.

Ondernemingen die op 1 januari 2021 reeds een minstens evenwaardig aanvullend pensioenplan (groepsverzekering) hadden, konden ten laatste op 31 januari 2021 een aanvraag doen tot buiten toepassing.

In de textielsector werd gekozen voor aansluiting bij een multi-sectoraal pensioenfonds (Sefoplus).  Meer gedetailleerde informatie vind je op: https://www.sefocam.be/textiel/