Sectoraal aanvullend pensioen

Er werd een sectoraal aanvullend pensioen (SAP) ingevoerd. Het SAP trad in werking op 01/01/2021, maar vanaf 01/01/2020 werd er reeds een pensioenbijdrage van 1% gespaard. In de loop van 2021 werd het gespaarde bedrag als startpremie gestort op de individuele pensioenrekening.

Alle uitgebreide informatie m.b.t. het SAP vind je op:

https://www.sefocam.be/textielnijverheid