Tewerkstellingsverbintenissen

Bij ontslag(en) omwille van economische of technische redenen geldt een specifieke procedure van voorafgaand overleg tussen de werkgever en de vakbonden. Indien de werkgever toch overgaat tot ontslag omwille van economische of technische redenen zonder voorafgaand overleg, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 991,57 per ontslagene.