ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding bedraagt € 1,63 netto per gepresteerde dag. (niet indexeerbaar)

De werknemers behorend tot de categorieën 8 tot 8c hebben recht op een ARAB-vergoeding van € 0,80 netto per dag voor de dagen met verplaatsing van minder dan 10 kilometer. (of een gelijkwaardig voordeel)