ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding bedraagt € 1,63 netto per gepresteerde dag. 

De werknemers van categorie 8 hebben eveneens recht op de vergoeding van € 1,63 netto per gepresteerde dag, maar onder een andere vorm (bv. via ecocheque).