Vergoeding in geval van arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval betaalt de verzekering in principe 90% van je loon.

Het Fonds vult de vergoeding aan met 1/9de van de bruto-vergoeding uitbetaald door de verzekeraar.

Deze aanvullende sectorale vergoeding wordt maximum gedurende 12 maanden per ongeval betaald.

Voor dodelijke ongevallen geldt een specifieke regeling: de weduwe/weduwnaar of gelijkgestelde ontvangt ā‚¬5.000.