Vergoeding voor overnachting en maaltijden

Wanneer je voor het werk genoodzaakt bent om buitenshuis te logeren, moet de werkgever voor overnachting en maaltijden zorgen.

De werkgever kan ook een forfaitaire vergoeding betalen per dag van € 15,0870 voor overnachting en € 28,0155 voor maaltijden.