Anciënniteitsverlof

Je hebt recht op 1 dag anciënniteitsverlof per 1000 gewerkte en gelijkgestelde dagen in 5 opeenvolgende jaren in de sector. De berekening gebeurt op 1 januari.

In december verstuurt het Sociaal Fonds volgende documenten:

  • naar de werkgevers: de lijst van de rechthebbenden
  • naar de werknemers : het attest van het aantal dagen waarop ze recht hebben.

Jouw eventuele prestaties als uitzendkracht bij dezelfde werkgever worden ook meegerekend voor het anciënniteitsverlof.