INFO FLASH NR7 - 4 JULI 2019

EEN ONTWERP AKKOORD!
STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126
CAO-ONDERHANDELINGEN 2019-2020

Gisteravond zijn de onderhandelaars tot een ontwerp van akkoord gekomen. Na een lange onderhandelingsdag zijn een aantal punten fundamenteel gewijzigd.

De teksten worden momenteel opgemaakt en zullen op het paritair comité van 4 september gefinaliseerd worden.

De respectievelijke vakorganisaties zullen begin september hun achterban consulteren en het ontwerpakkoord beoordelen.

Wij houden jullie op de hoogte