Klein verlet

Belangrijkste voorwaarden

EVENEMENT

FAMILIEBETREKKING

AANTAL DAGEN

Geboorte

Kind van de arbeider

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)

Huwelijk

Van de arbeider

3 dagen

Huwelijk

Kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)

broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders, een kleinkind van de werknemer

1 dag

Adoptie van een kind

 

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden

Echtgenoot, kind van de werknemer (of zijn echtgenoot), (schoon-) ouders

3 dagen

Overlijden

(schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

1 dag indien hij/zij

niet bij de werknemer inwoont

Dit zijn de meest voorkomende redenen voor klein verlet.

Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet.  Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je afdeling ABVV Scheikunde.