Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven.

gebeurtenis
familieband
aantal dagen

geboorte

van een kind van de werk-

nemer

10 dagen (3 betaald

door de werkgever,

7 betaald door het ziekenfonds)

huwelijk

van de werknemer

2 dagen

huwelijk

van een (adoptie-) kind van de werknemer, van een (schoon-)broer of (schoon-) zus, de (schoon-)ouders, een kleinkind

1 dag

overlijden

van een (schoon-) ouder

3 dagen

overlijden Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende* partner van de werknemer of van zijn of haar kind. 10 dagen. 3 dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. 7 dagen op te nemen in het jaar volgend op het overlijden.

overlijden

van een (schoon-)broer,

een (schoon-) zus, schoon- zoon, schoondochter, een grootouder

2 dagen indien zij bij de werknemer wonen, 1 dag wan- neer zij niet bij de werknemer wonen

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Dit zijn de meest voorkomende redenen van klein verlet. Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere omstandigheden met recht op klein verlet.  Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of plaatselijke Algemene Centrale - ABVV kantoor.