Belangrijkste planningsregels

Elke werknemer moet zijn initiële planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. Hier alvast enkele handvaten.