Imago-onderzoek Bewaking

Persbericht

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking
Brussel, 23 augustus 2019

De bewakingsagent – Weinig gekend maar toch geliefd  

Imagostudie naar perceptie van beroep van bewakingsagent
levert verrassende resultaten op

Van de supermarkt tot de luchthaven, van je favoriete kledingwinkel tot de receptie van je bedrijf: bewakingsagenten maken deel uit van ons dagelijkse leven. Toch zijn er weinig Belgen die écht weten wat het beroep inhoudt, waaruit de taken bestaan en welke competenties je ervoor nodig hebt. Dat zijn enkele van de opmerkelijke resultaten uit een studie die het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Bewaking (FBZB) in samenwerking met Ipsos uitvoerde. Op basis van de conclusies wil het Fonds nu actie ondernemen om de Belgische bevolking beter te informeren over het beroep van bewakingsagent en indirect ook meer kandidaten over de streep te trekken voor een job in de bewakingssector. Aangezien de opdrachten voor bewakingsagenten blijven toenemen, dreigt het een echt knelpuntberoep te worden. De sector wil dit jaar opnieuw, net zoals in 2018, 4000 agenten in dienst nemen.

Het onderzoek peilde naar de perceptie van het beroep van bewakingsagent bij de Belgische bevolking en bij de agenten zelf. Er werd een enquête afgenomen bij een representatieve steekproef van 1000 Belgen, waarna dezelfde vragen aan 2112 agenten van verschillende bedrijven uit de bewakingssector gesteld werden. Op bepaalde punten blijkt er een duidelijke discrepantie te bestaan tussen de manier waarop de Belgen het beroep van bewakingsagent percipiëren en het beeld dat de beoefenaars zelf van hun beroep hebben.

Weinig waardering

Een eerste opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is de perceptie rond respect voor het beroep. Negen op tien Belgen geeft aan respect te hebben voor de bewakingsagenten in hun omgeving. De aanwezigheid van de bewakers wordt gewaardeerd, mensen voelen zich op hun gemak, kunnen zich normaal gedragen en zijn ervan overtuigd dat hun aanwezigheid preventief en ontradend werkt. Nochtans blijkt uit de enquête onder bewakingsagenten zelf dat slechts 19% onder hen het gevoel heeft dat hun beroep gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Serge Symens, Secretaris-generaal van het FBZB tracht dat verschil uit te leggen: “Mensen zijn gehaast, hebben geen zin om gecontroleerd te worden en kunnen dan al eens kort van stof zijn tegen de bewakingsagent. Dit soort reacties blijft natuurlijk hangen en dat is jammer, want we zien in dit onderzoek dat het merendeel van de Belgen wel degelijk veel respect en waardering heeft voor de bewakingsagenten.”

Onzichtbaar

Een tweede verrassend resultaat uit de studie toont dat slechts iets meer dan een derde van de ondervraagden (36%) een duidelijk idee heeft van wat het beroep van bewakingsagent nu precies inhoudt. Nochtans waren er in 2018 in België zo’n 20.000 bewakingsagenten actief en komen mensen op verschillende plaatsen met hen in aanraking. Denk maar aan Brussels Airport, Tomorrowland of een grote kledingboetiek op de Meir. Luchthavens, evenementen en winkels blijken dan ook de meest gekende plaatsen te zijn waar bewakingsagenten worden opgemerkt, terwijl recepties en alarmcentrales minder top of mind zijn bij de Belgen.

Het Fonds wil het beroep nu in de kijker zetten en het brede publiek informeren over de verscheidenheid aan taken en de variëteit aan jobmogelijkheden binnen de sector.

Krachtpatser met een eentonig beroep?

Verder blijkt uit het onderzoek dat Belgische mannen vaak denken dat het beroep van bewakingsagent eentonig en saai is, terwijl vrouwen denken dat de job stresserend en fysiek zwaar is. Eenmaal mensen de job effectief uitvoeren, zijn ze er nochtans veel positiever over. Zo gaf 48% van de vrouwelijke bewakingsagenten aan dat de job zeer aantrekkelijk is voor vrouwen, terwijl dat onder de Belgische bevolking slechts 25% is. Ongeveer 40% van de bevolking denkt dat het beroep eentonig is, tegenover 26% van de agenten zelf.

“Ons beroep is heel divers en sociale vaardigheden, inschattingsvermogen en bemiddelingstechnieken zijn veel belangrijker dan een gespierd postuur. Er zijn ook veel vrouwen actief als bewaker, vooral in de leeftijdscategorie tussen 20 en 30 jaar, dus het idee dat je een bodybuilder moet zijn om ons beroep aan te kunnen is een mythe,” aldus bewakingsagent Rachida Abbou. “Bovendien krijgen we mogelijkheden om intern een andere functie op te nemen of om door te groeien en de bijbehorende opleidingen te volgen, zo blijven we voortdurend scherp”.

Een glimlach doet wonderen

Intern heeft het FBZB al een campagne opgezet om de bewakingsagenten bewust te maken van het feit dat hun beroep echt wel positief wordt ervaren door de Belgische bevolking. Anderzijds komt er in het najaar nog een sensibiliseringscampagne, gericht aan het brede publiek. Jean-Paul Van Avermaet, Vice-Voorzitter van het FBZB: “We willen een oproep doen aan de Belgen om hun waardering nog meer te uiten naar onze mensen toe. Een glimlach en een vriendelijke toon kan al een groot verschil maken, of dat nu aan de controle in de luchthaven is of aan de receptie van een bedrijf. Zij zijn er tenslotte om de mensen een goed en veilig gevoel te geven.”

Over het FBZB

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking verzamelt ondernemingen die bewakings- en of toezichtsdiensten aanbieden. Het Fonds is verantwoordelijk voor het toekennen van specifieke vergoedingen die onder andere gebruikt worden voor het aanbieden van opleidingen aan risicogroepen en het voorzien in een aanvullend pensioen voor de werknemers in de sector. Verder heeft het Fonds ook als missie de rechten van alle werknemers van ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité 317 voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten te beschermen.