Mobiliteitsvergoeding

Voor de verplaatsing van de zetel van het bedrijf (of de plaats van afspraak) naar de werf:

  • € 0,0658 per km;
  • chauffeur van personeel: € 0,1316 per km.

 

industriële reinigers:

Dagvergoeding (vanaf 1/1/2021 automatische aanpassing 6 maandelijks aan de index).

Aanpassing op 1/10/2020 met +1,04%;

- Van 10 km tot 25 km per dag: 4,29 €

- Van 26 tot 75 km per dag: 11,19 €

- Vanaf 76 km per dag: 14,84 €