Sociale flitscontroles

Sociale fraude tast het draagvlak aan van onze sociale zekerheid en belemmert de goede werking van de arbeidsmarkt. Daarom moet ze kordaat en efficiënt worden aangepakt. De strijd tegen zwartwerk en sociale fraude moet worden voortgezet, maar mag niet beperkt blijven tot een repressieve aanpak. Bedrijven informeren en sensibiliseren blijft een belangrijk aspect bij sociale controles.