Getrouwheidszegels

Elke bouwvakker heeft recht op de getrouwheidszegels. Het bedrag is 9% van je brutoloon (tussen 1 juli van het voorafgaand jaar en 30 juni van het lopende jaar).

In oktober ontvang je de zegelkaart van het fonds. De vakbond betaalt vanaf 26 oktober uit.

De kaarten mogen ingediend worden bij je afdeling. 

Opgelet!

Voor het jaar 2020 tellen de dagen van tijdelijke coronaire werkloosheid uitzonderlijk mee voor de toekenning van getrouwheidszegels als ze binnen de periode vallen van april 2020 tot juni 2020 (2e kwartaal 2020).
Deze gelijkstelling is het resultaat van onderhandelingen en is niet van toepassing op dagen die buiten deze periode vallen.