Rustdagen

12 rustdagen: op deze dagen wordt er niet gewerkt in de bouw. Er zijn enkele uitzonderingen (raadpleeg je delegee of afdeling).

Vergoeding: gelijk aan de som van (1) de werkloosheidsvergoeding, (2) de aanvullende werkloosheidsvergoeding bouw en (3) het vakantiegeld. Je ontvangt het formulier begin december. De vakbond betaalt uit.

Ontslag: wie ontslagen wordt binnen 60 dagen vóór de hoofdperiode, behoudt het recht op de rustdagen (indien hij volledig werkloos blijft).