Aanvullend pensioen - Q&A werknemer

In dit document zal je, in de vorm van vraag en antwoord, informatie vinden over het sectoraal aanvullend pensioen dat je via je werk in de chemiesector opbouwt. De 2de pensioenpijler is een aanvulling op het wettelijk pensioen.

Scheikundebedrijven die geen aanvullend pensioenplan aanbieden aan hun werknemers op bedrijfsniveau, moeten hun werknemers aansluiten bij het sectoraal aanvullend pensioenplan. Het sectoraal plan is identiek voor arbeiders, bedienden en kaderleden.

Opgelet: het pensioenplan op bedrijfsniveau moet minstens gelijkwaardig zijn aan het sectoraal plan.

Bedrag
Het huidige bijdrage is gelijk aan 0,85% van je brutoloon met een minimum 57,41 € per kwartaal.
Om van een aanvullend pensioen te kunnen genieten, moet er voor jou minstens gedurende 4 opeenvolgende trimesters bijdragen betaald zijn aan het sectoraal pensioenstelsel.

Tijdelijk werkloos geweest tijdens de coronacrisis?
Dankzij een akkoord tussen de sociale gesprekspartners in de scheikunde hebben we een gelijkstelling verkregen voor jouw sectoraal aanvullend pensioen indien je tijdelijk werkloos bent geweest wegens overmacht of economisch redenen in het kader van de coronacrisis. De pensioenopbouw is met andere woorden blijven doorlopen.

Automatische toekenning
Je moet zelf geen stappen ondernemen om het recht op een aanvullend sectoraal pensioen te openen. Jaarlijks ontvang je een overzicht van het gespaarde kapitaal, welk kapitaal er daarmee op jouw pensioenleeftijd overeenstemt en hoeveel de begunstigden zouden ontvangen bij een vroegtijdig overlijden.

Via een klik op deze link vind je een antwoord op al jouw vragen. Meer informatie kan je ook steeds vinden op www.F2PC.be.

Heb je nog een vraag? Aarzel niet om jouw delegee of plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te contacteren.