De werknemers van de scheikunde verdienen beter

De laatste twee dagen van sectorale onderhandelingen in de scheikunde hebben nog niet geleid tot een
ontwerp van sectoraal akkoord 2021-2022.

Waarom? De vakbonden worden momenteel geconfronteerd met onvoldoende antwoorden van de werkgevers.