Goedgekeurde demografieplannen

Er werden tot nu toe verschillende plannen goedgekeurd door het beheerscomité van het demografiefonds. Hier vindt u een samenvatting van de acties in deze plannen.