Welkom bij de Algemene Centrale - ABVV

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die arbeiders en arbeidsters verenigt uit de bouwnijverheid, de chemie, de industrie, de diensten en de non-profit. De vakbondscentrale telt 430.000 leden. De AC verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

Lees meer

Laatste nieuwtjes

Actualiteit · Gepubliceerd op 19 september 2017, 11:00

Een onderzoek toont aan dat de werknemers uit de schoonmaak een hoger risico hebben op sterfte, vooral door ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 19 september 2017, 10:00

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om zieken vlugger terug aan de slag te krijgen. Maar werken deze maatregelen in de praktijk? Vul hier onze enquête in. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 18 september 2017, 15:15

In 2016 maakte slechts 2,13 procent van de Belgische werknemers gebruik van het betaald educatief verlof. Een systeem dat nochtans heel wat mogelijkheden biedt.  Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 18 september 2017, 9:30

Tijdens het afgelopen zomerreces heeft de regering stilletjes geprobeerd om een reeks van bijzonder pijnlijke maatregelen erdoor te krijgen.  Lees verder