Welkom bij de Algemene Centrale - ABVV

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die arbeiders en arbeidsters verenigt uit de bouwnijverheid, de chemie, de industrie, de diensten en de non-profit. De vakbondscentrale telt 430.000 leden. De AC verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

Lees meer

Laatste nieuwtjes

Standpunten · Gepubliceerd op 25 mei 2016, 9:30

Het verzet tegen deze desastreuze politiek kan niet hard genoeg zijn. We betoogden massaal op 24 mei. En we staken met het ABVV op 24 juni. We wachten geen dag langer om dat te doen. Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 25 mei 2016, 14:00

De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen wijzen op een status quo voor het ABVV in het algemeen en een vooruitgang in de social profit. ABVV dankt iedereen voor het vertrouwen.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 25 mei 2016, 11:30

De Europese commissie wil de richtlijn rond kanderverwekkende stoffen op de werkplaats verstrengen. Jaarlijks sterven 100.000 werknemers in de Europese Unie door blootstelling aan dergelijke stoffen. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 25 mei 2016, 10:30

Er komen meer vakbondsdelegees in de bouw. Dat is een uitstekende zaak. Als je je geroepen voelt om delegee te worden, aarzel dan niet en neem contact op met ABVV-Bouw. Lees verder