Welkom bij de Algemene Centrale - ABVV

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die arbeiders en arbeidsters verenigt uit de bouwnijverheid, de chemie, de industrie, de diensten en de non-profit. De vakbondscentrale telt 430.000 leden. De AC verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

Lees meer

Laatste nieuwtjes

Persberichten · Gepubliceerd op 27 maart 2015, 9:30

De sociale partners bouw reageren onthutst op de beslissing van de Europese commissie om België voor het Europees hof te dagen, omdat ze oordeelt dat de Belgische anti-misbruikwet tegen... Lees verder

Standpunten · Gepubliceerd op 25 maart 2015, 16:15

Dezer dagen moeten we terugdenken aan het drama van Roux. Op 26 en 27 maart 1886 vielen daar 20 stakende arbeiders onder de kogels van de burgerwacht en het leger. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 10 maart 2015, 14:15

Hart boven Hard moet de steun en medewerking krijgen van alle werknemers. Het is een brede burgerbeweging die opkomt voor een warme, solidaire samenleving en die alle krachten bundelt in het verzet... Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 27 maart 2015, 14:45

Vakbonden en werkgevers hebben wel degelijk het recht om af te spreken dat uitzendarbeid in bepaalde gevallen beperkt of verboden wordt. Dat stelt het Europees Hof van Justitie. Werkgeversfederatie... Lees verder