Welkom bij de Algemene Centrale - ABVV

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die arbeiders en arbeidsters verenigt uit de bouwnijverheid, de chemie, de industrie, de diensten en de non-profit. De vakbondscentrale telt 430.000 leden. De AC verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

Lees meer

Laatste nieuwtjes

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 maart 2017, 10:15

L’Intersyndicale Nationale du Congo, een netwerk van 11 Congolese vakbonden heeft een stakingsaanzegging ingediend voor een algemene staking in de Democratische Republiek Congo.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 25 maart 2017, 9:15

Op zondag verliezen we een uur slaap en wie aan het werk is zal een uur minder presteren. Hoe worden deze werknemers betaald ? Laten we eens kijken naar de toepasselijke reglementering. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 24 maart 2017, 15:45

Het ABVV verzamelde 1200 militanten op het Luxemburgplein nadat 's ochtends door de vakcentrales reeds acties werden gevoerd in de sectoren: een duidelijk neen tegen sociale dumping.  Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 21 maart 2017, 15:15

De directie van Belref wil zijn werknemers ontslaan en hen vervangen door uitzendkrachten en andere goedkopere werkkrachten. Onaanvaarbaar voor de werknemers. Lees verder