U bent hier

Actualiteit

dinsdag 30 oktober 2018, 9:00

Binnenkort een eindejaarspremie… ook voor uitzendkrachten

Eindejaar betekent eindejaarspremie. Wist je dat je er als uitzendkracht ook recht op hebt, onder bepaalde voorwaarden? Indien dat het geval is, geen zorg, je krijgt automatisch een brief in de bus in december.

Onder welke voorwaarden?

 • Je hebt minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek);
 • in de periode tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar (de referteperiode).

Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd tijdens de referteperiode aangeworven als vaste werknemer door de gebruiker waarbij je onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht tewerkgesteld was, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Welke dagen komen in aanmerking?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook enkele afwezigheidsdagen, namelijk:

 • ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg;
 • afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval;
 • tijdelijke werkloosheid;
 • betaalde feestdagen

Dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld.

Hoeveel ?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. De netto-eindejaarspremie bedraagt dus nog ongeveer 63% van de brutopremie. Je krijgt een premiedocument waarop je de hele berekening terugvindt.

En de syndicale premie?

Als je lid bent van de vakbond en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie van 104 euro (in 2018). De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald. Je moet hiervoor wel even langsgaan bij het ABVV.

Even samenvatten

 1. Houd zorgvuldig bij hoeveel dagen je gewerkt hebt met de speciale eindejaarspremie-app van het ABVV. Die is beschikbaar via iTunes, Google Play of op eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.
 2. Als je recht hebt op een premie stuurt het Sociaal Fonds je in december een document.
 3. Ga hiermee naar het ABVV-kantoor voor een snelle betaling van je premies.
 4. De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van je brutoloon.
 5. De syndicale premie bedraagt 104 euro (in 2018) en wordt samen met je eindejaarspremie betaald.