U bent hier

Internationaal

dinsdag 15 maart 2016, 11:15

Conferentie UNI-Europa - Vrouwen in het hart van de verandering

Deze week vindt in Rome de Europese conferentie plaats van UNI-Europa, de Europese federatie van werknemers van de dienstensectoren. Ook vertegenwoordigers van de Algemene Centrale ABVV zijn aanwezig. De eerste dag was gewijd aan een Europa’s Women’s Conference. 250 deelnemers, 83 vakbonden uit 28 landen namen deel met als doel: Europa samen veranderen en vrouwen in het hart van die verandering.

Olivier Roethig, regionaal secretaris van UNI-Europa onderlijnde: "Wij willen Europa veranderen via sterkere vakbonden, betere onderhandelingsmacht en via kwaliteitsvolle jobs". Deze thema’s werden dan ook behandeld tijdens de Vrouwenconferentie.

Door een sterkere onderhandelingsmacht

UNI-Europa is de motor achter de campagne 40/40 die er op gericht is de vertegenwoordiging van de vrouwen in de vakbond te verbeteren. Onderhandelen is essentieel in het realiseren van meer gelijkheid. Daarom is het nodig om gender kwesties ter sprake te brengen met meer vrouwen aanwezig aan de onderhandelingstafel en in beslissingsorganen.

Veiligheid en gezondheid kappers

Ook een verbetering van de reglementering met betrekking tot gezondheid en veiligheid voor de kappers en kapsters in Europa is een belangrijk thema. De 250 deelnemers hebben hun steun uitgesproken voor deze campagne van UNI-Europa Not Better. Momenteel is het akkoord, dat de gezondheid en de veiligheid van de kappers en kapsters op Europees niveau zou moeten waarborgen immers geblokkeerd door de Europese Commissie.

“De Europese Commissie drijft de spot met ons. Het zijn vooral vrouwen, de kapsters, die worden geviseerd. We zetten de strijd verder in hun naam” , verklaart Oliver Roethig.

Vaderschapsverlof respecteren

Loongelijkheid is een permanente uitdaging. De salariskwestie staat centraal in de discussies. De aanwervingen in precaire contracten treft de vrouwen in verhouding meer. We moeten trachten de mentaliteiten te wijzigen en zo het gelijkheidsvraagstuk tussen mannen  en vrouwen te beantwoorden.

UNI-Europa zet zijn strijd verder voor de realisatie van een nieuwe richtlijn over moederschapsrust, die eveneens geblokkeerd wordt door de Europese Commissie.

Vaderschapsverlof is niet verplicht in België. In een aantal sectoren wordt het niet gewaardeerd dat vaders hun vaderschapsverlof opnemen. In de noordelijke staten bestaat er een betere wetgeving voor vaderschaps- en moederschapsverlof. De Zweedse wetgeving laat ouders toe om een ouderschapsverlof van 16 maanden onder elkaar te verdelen waarbij de ouder die het verlof opneemt 80% van zijn/haar salaris ontvangt.

Door haar houding met betrekking tot de richtlijn moederschapsrust – waarvan de wetgeving dateert van 1992 en die geen rekening houdt met de evolutie van onze bedrijven -  toont Europa haar misprijzen t.a.v. de vrouwenrechten en de mogelijkheid om de arbeidsmarkt meer evenwichtig te maken.