U bent hier

Actualiteit

vrijdag 31 maart 2017, 11:30

Demografieplannen in Duitsland

In Duitsland werden in 2008 de eerste stappen gezet naar de oprichting van een demografiefonds. De sectoren chemie, mijnbouw en energiesector waren de eerste sectoren die hier werk van maakten.

In 2008 werd een collectief akkoord gesloten tussen de sociale partners van de sectoren mijnbouw, chemie en energie over de implementatie van maatregelen in verband met demografische veranderingen (Demografie-Tarifverträge).

De oprichting van dit fonds was dus een feit en de werkgever betaalde 300 euro per werknemer op jaarbasis. Nadien volgden andere sectoren zoals metaal, transport, kunststofindustrie,… Vandaag ligt het trekkingsrecht per werknemer in Duitsland op ongeveer een goede 750 euro.

Je kan de Engelse PowerPointpresentatie van onze Duitse vakbondscollega’s hier downloaden.