U bent hier

Actualiteit

dinsdag 30 oktober 2018, 10:30

Deze werkgevers doen wel mee!

Met de ondertekening van een gezamenlijk engagement rond de eindeloopbanen van arbeiders met zware beroepen, bewijst een subsector van de steengroeven - nogmaals - dat sociaal overleg geen luxe is. In het vijandelijk politiek klimaat dat wij vandaag kennen, dient het bovendien als middel om de regering voor haar verantwoordelijkheden te stellen.

Charter

In De Nieuwe Werker 15 hadden we het reeds over onze actie van 5 september. Toen stapten wij naar een reeks werkgeversfederaties met de vraag om een charter te ondertekenen inzake de werkbaarheid van het werk. Op basis van de criteria die op het Nationaal Pensioencomité worden besproken, stelden wij dat het in hun respectievelijke sectoren onmogelijk was om een volledige loopbaan te blijven werken. Hoewel de patroons begrip toonden voor onze argumenten, weigerden zij die dag het charter te ondertekenen.

Pijnpunten

Sommige militanten uit de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en –ovens, die niet betrokken waren bij voormelde actie, hebben het daar echter niet bij gelaten. Zij besloten hun lot in eigen handen te nemen en hun werkgevers onder druk te zetten. Hun werk is immers niet alleen belastend op zich, maar ook wegens ploegen- en nachtarbeid. Bovendien is er ook een toename van de psychosociale last in de sector. Deze pijnpunten werden dus opgenomen in een brief, ondertekend door het gemeenschappelijk front en door het verbond van ontginningsbedrijven, Fediex. Die werd verstuurd naar de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, alsook de respectievelijke Ministers van Werk, Sociale Zaken en Pensioenen.

Een bescheiden eerste stap

“Voorlopig is dit nog een bescheiden eerste stap”, zegt Brahim Hilami, de Federaal Secretaris van de AC bevoegd voor de sector. “Maar het toont aan dat werkgevers het belang van werkbaarheid en van redelijke eindeloopbanen inzien, wanneer er duidelijke argumenten op tafel gelegd worden en wanneer men in een constructieve sfeer kan onderhandelen”. Andere paritaire subcomités van de steengroevensector zouden binnenkort moeten volgen. Het is nog te vroeg om over een ‘beweging’ te spreken. Maar zouden dergelijke initiatieven in andere sectoren kunnen aanslaan, dan zou het enorm veel steun bieden aan onze onderhandelaars in het dossier van belastend werk.