U bent hier

Actualiteit

dinsdag 8 december 2015, 15:30

Het cpbw zal geinformeerd moeten worden als er nanomaterialen in het bedrijf gebruikt zijn

Een nanomateriaal is een zeer klein materiaal, onzichtbaar voor het blote oog, waarmee nieuwe industriële toepassingen mogelijk zijn. Maar deze technologie dat meer en meer in ons dagelijks leven binnendringt kan niet zonder risico zijn voor de gezondheid van de werknemers en de consumenten. Een reglementering zal in werking treden vanaf 1 januari 2016 om de werkgever te dwingen de behandelde nanomaterialen in het bedrijf te registreren en het CPBW ervan informeren.

Nanomaterialen zeer kleine moleculen, onzichtbaar voor het blote oog, die fundamenteel de chemische, mechanische en elektrische kenmerken kunnen veranderen en nieuwe industriële toepassing mogelijke maken. Bijvoorbeeld, siliciumdioxide wordt in het beton ingebracht om zijn weerstand te verbeteren. Je weet het misschien niet, maar deze nieuwe technologie is dagelijks aanwezig in ons leven en op het werk.

Potentiële gezondheidsrisico's

Het op de markt brengen van een toenemend aantal producten met nanodeeltjes dwingt ons af te vragen over hun mogelijke effecten op de gezondheid van de werknemers die in contact komen met dergelijke moleculen evenals de consumenten die er gebruik van maken.

De zeer kleine omvang van de nanomaterialen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, maar dit is nog niet bekend op dit moment. Deze nanodeeltjes kunnen het lichaam op verschillende manieren binnendringen zoals door de poriën van de huid, de luchtwegen, spijsverteringsstelsel, ...

Onze Centrale is gunstig voor nieuwe technologieën synoniem voor innovatie en werkgelegenheid. Maar ze mogen geen invloed op de gezondheid van de werknemers hebben.

Traceerbaarheid van nanomaterialen

Voor onze Centrale, was het van essentieel belang een omkaderingssysteem ontwikkelen om deze technologie te reguleren. Een reglementering is opgericht om een register op te stellen van stoffen die geproduceerd worden in nanoparticulaire toestand en die in België op de markt worden gebracht. Het doel is om de traceerbaarheid van nanomaterialen om potentiële risico's te identificeren en, indien nodig, snel en efficiënt te reageren.

1 januari 2016 zal de eerste stap zijn naar een echte regelgeving die de registratie van geproduceerde stoffen met nanodeeltjes verplicht. Een register van nanomaterialen zal gevoed moeten worden. Zodat we duidelijk zien welke sectoren nanotechnologie gebruiken.

Op 1 januari 2017 moeten mengsels geregistreerd worden.

En vervolgens moeten bepalingen worden genomen inzake de melding van artikelen en complexe objecten.

Plicht om het CPBW te informeren

Deze nieuwe reglementering verplicht ook de werkgever om het CPBW in te lichten over informatie met betrekking tot producten die geregistreerd werden. Deze verplichting bevond zich niet in het ontwerp, maar onze centrale, met andere betrokkene organisaties, drong erop aan dat deze word toegevoegd, gelet de mogelijke risico's van de nanomaterialen voor de gezondheid. Aarzel niet om deze verplichting aan de werkgever te herinneren.

Brochure - Gezondheid op het werk: voorzorgsbeginsel voor nanomaterialen