U bent hier

Actualiteit

dinsdag 10 mei 2016, 13:30

Linkerzijde verenigt krachten tegen sociale dumping

Er komt maar geen daadkrachtig antwoord op de plaag van de sociale dumping, niet van de Europese instellingen, en ook niet van onze rechtse regering. De Algemene Centrale –ABVV en de BTB, de Belgische Transportbond, organiseerden samen met de socialistische partijen sp.a en PS een colloquium om een geloofwaardig alternatief op het spoor te zetten.

Het colloquium vond plaats op 22 april en bracht zowat 300 belangstellenden bijeen, onder hen bijzonder veel vakbondsmensen. Militanten van de Algemene Centrale-ABVV en van de Belgische Transportbond, maar ook van andere vakcentrales, zoals bijvoorbeeld de metaalcentrales. Het maakt meteen duidelijk dat de sociale dumping in de Europese Unie bijzonder veel sectoren van onze economie schade toebrengt.

Buitenlandse werknemers die bij ons als goedkope arbeidskrachten worden gebruikt, en veelal ook misbruikt door frauduleuze bedrijven en constructies, worden niet alleen ingezet in de bouw, maar ook in de schoonmaak en in de bewakingsdiensten, in metaalbedrijven en in de voedingssector. In de transportsector ziet iedereen op onze autowegen en parkeerterreinen hoe groot het probleem is. Het internationaal vervoer leent zich uiteraard bijzonder goed tot allerhande onfrisse praktijken. Heel vaak gaat het dan om brievenbusondernemingen en schijnzelfstandigen. 

Rechts beleid schiet tekort

Het huidige beleid schiet schromelijk tekort. In maart kwam Europees commissaris Marianne Thyssen op de proppen met een verbetering van de Europese regelgeving. Maar veel stelt dat niet voor en bovendien komt het rijkelijk te laat. Er wordt nog altijd niets ondernomen om de grote verschillen in sociale bijdragen aan te pakken, er wordt ook met geen woord gerept over het probleem van de schijnzelfstandigen.

Bovendien liggen er ook nog andere Europese projecten op tafel die de sociale dumping zelfs nog in de hand zullen werken. Zo is er de SUP-richtlijn, een regelgeving die de oprichting van eenpersoonsvennootschappen zodanig eenvoudig maakt dat er geen enkele rem meer zal bestaan om fictieve en dus frauduleuze brievenbusbedrijven op te richten. En dan is er het idee van het ‘dienstenpaspoort’ waarmee bedrijven overal in Europa aan de slag kunnen gaan, zonder dat de gastlanden nog enige controle kunnen uitoefenen op hun doen en laten. Het spreekt vanzelf dat beide projecten met klem werden afgewezen op het colloquium.

Gemeenten moeten goede voorbeeld geven

Sociale dumping moet niet alleen op Europese schaal worden aangepakt. In ons land kan ook één en ander ondernomen worden. Op initiatief van de gemeente Herstal waar PS-Europarlementslid Frédéric Dardenne burgemeester is, circuleert er een gemeentelijk charter voor openbare aanbestedingen. Lokale besturen engageren zich daarmee om alleen met aannemers te werken die eerlijke prijzen hanteren en die de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren. Niet alleen de prijs is belangrijk bij het toewijzen van een opdracht, zo stelt het charter, er moet ook aandacht zijn voor sociale rechten en voor milieu. Onder meer in Boom werd zo'n charter onlangs voorgelegd op de gemeenteraad. 

Pikant detail, in Antwerpen werd het charter door ABVV aan de gemeenteraad voorgelegd, maar botweg geweigerd door de rechtse meerderheid van burgemeester Bart De Wever. De federale regering gaat trouwens in dezelfde richting, met een wetsontwerp over openbare aanbestedingen waarmee sociale dumping niet kordaat wordt aangepakt.

Steun de petitie voor een faire transportsector

Nochtans, een kordaat optreden is echt nodig. Het bleek nogmaals uit de vele getuigenissen van vakbondsmensen op het colloquium. Onder hen onze vakbondssecretaris Sebastien Dupanloup (foto) die de wantoestanden op de werf ‘Rive Gauche’ in Charleroi nog eens onder de aandacht bracht. Egyptische bouwvakkers kregen er sinds maanden hun loon niet meer betaald van het Italiaanse consortium Edile. Het illustreert nogmaals dat er strikte controle nodig is en dat criminele praktijken van duistere onderaannemers streng gestraft moeten  worden.

Er zijn al tal van voorstellen geformuleerd in die zin. John Reynaert van de Belgische Transportbond wees op de vele acties die zijn vakcentrale ondertussen al ondernam. Hij riep trouwens op om de Europese petitie voor een faire transportsector te ondertekenen. Wanneer één miljoen handtekeningen worden verzameld in heel Europa, is de Europese Commissie verplicht om de voorstellen voor een faire transportsector in overweging te nemen.

Er zijn wel degelijk oplossingen

De uiteindelijke bedoeling van het colloquium bestond erin 10 heel concrete en doeltreffende maatregelen te formuleren op korte en lange termijn. Daarmee wil men de Europese en Belgische overheden ertoe aanzetten om nu eens eindelijk echt iets te doen tegen sociale dumping. Binnenkort worden die gezamenlijke voorstellen bekendgemaakt. Belangrijk is alvast dat linkse syndicale en politieke krachten nu samen ingaan tegen een veel te laks beleid en dat ze duidelijk maken dat er wel degelijk oplossingen bestaan.

Teken de petitie voor een faire transportsector op www.fairtransporteurope.eu.

Meer info in ons dossier sociale dumping.