U bent hier

Actie

woensdag 17 december 2014, 10:45

Opgelet gevaar ! Europa wil de vrijhandelsakkoorden doordrukken.

TTIP, CETA, TISA … afkortingen die rampzalig zouden kunnen zijn voor onze jobs, sociale en ecologische verworvenheden. Het betreft vrijhandelsakkoorden die Europa in het grootste geheim wenst te sluiten met de VS, Canada… De Europeanen moeten evenwel op de hoogte worden gebracht van de impact van dergelijke afspraken. Vervoeg ons nu vrijdag 19 december om de opschorting van de onderhandelingen op te eisen. 

Wat zijn de gevolgen van dergelijke overeenkomsten?

Trans-Atlantische akkoorden (TTIP), CETA (handelsovereenkomst met Canada) en TiSA (Dienstenakkoord) ... hebben verschillende gemeenschappelijke kenmerken want ze:

  • zijn een aanval op onze democratie;
  • beperken de mogelijkheden van de Lidstaten om regulerend op te treden en geven bedrijven de kans om wetten en CAO’s naast zich neer te leggen via privé-arbiters
  • beschermen eerder de multinationals en negeren onze sociale en ecologische verworvenheden (chloorkippen, GGO’s…);

Europa wil onder druk van de grote multinationals deze vrijhandelsakkoorden erdoor krijgen. Deze akkoorden druisen in tegen onze visie over Europa. Wij willen een sociaal, democratisch en ecologisch Europa. Wij dulden niet dat onze sociale verworvenheden op de helling worden gezet.

Daarom zal Altersummit, waarvan de Algemene Centrale – ABVV lid is, deelnemen aan de Europese betoging op vrijdag 19 december. Op diezelfde datum zal de top met Europese staatshoofden plaatsvinden.

Afspraak vrijdag 19 december om 9u aan de kruising van de Wetstraat en de Blijde Inkomstlaan (tegenover de ingang van het Jubelpark bij het Schumanplein). De Algemene Centrale van het ABVV, het ABVV zelf en vele andere solidaire organisaties vragen :

  • Te stoppen met het bezuinigingsbeleid opgelegd door het Europese verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, en bekrachtigd door onze parlementen;
  • Opschorting van de onderhandelingen en de blokkering van de ondertekening van de TTIP, CETA en van TISA.

Ter herinnering, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront in België een actieplan uitgewerkt tegen het soberheidsbeleid van werkgevers en rijken. Indien de regering haar maatregelen in stand houdt, zal het actieplan worden voortgezet.

Het fotoalbum van de actie.