U bent hier

Actualiteit

vrijdag 19 oktober 2018, 12:15

Opnieuw een aanval op ons loon. Raak niet aan onze barema's!

Na de aanval op de index, de wet betreffende de loonblokkering, de ingreep op jongerenlonen, stelt men nu eenzijdig dat oudere werknemers te duur zijn. Een drogreden om opnieuw in te grijpen op onze collectief onderhandelde lonen.

In de arbeidsdeal van het zomerakkoord haalt de regering uit naar onze baremalonen en zit ze dus opnieuw in onze portemonnee ! De regering-Michel wil de lonen koppelen aan competentie en productiviteit en niet meer aan ervaring en anciënniteit.

Loonbarema’s zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid. Het systeem is heel transparant: bij elke functie hoort een welbepaald loon, en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je anciënniteit. Bovendien zijn barema’s collectief onderhandeld en vastgelegd in cao’s van onbepaalde duur.

Waarom moeten we onze barema’s verdedigen?

  • Zonder barema verdien je minder : men schaft de automatische loonsopslag af
  • Prestatieverloning werkt bijna altijd demotiverend: ontvang je opslag? Zoja, dan krijgt de ene meer dan de andere. Het zet werknemers tegen mekaar op. Je weet nooit zeker of je opslag krijgt en hoeveel, ook al heb je het voorbije jaar extra hard je best gedaan.
  • Loonbarema’s bieden zekerheid: ze zijn objectief, eerlijk en transparant
  • Collectief overleg zorgt voor betere lonen: samen sta je sterker dan wanneer je alleen moet gaan onderhandelen!
  • Barema’s zijn minimum brutolonen vastgelegd in sector- of ondernemingscao’s: niets belet de werkgever ‘on top’ opslag toe te kennen
  • Barema’s lopen nooit door tot de pensioenleeftijd en stoppen gemiddeld na 22-24 loopbaanjaren. Het is onterecht te doen uitschijnen dat ze de oorzaak van werkloosheid zijn bij 55+.
  • Barema’s vastgelegd op basis van een genderneutrale classificatie bieden de garantie op loongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De regering is slecht op de hoogte!

De barema’s werden in 2009 al omgezet naar ervaring- of anciënniteitsbarema’s: het is dus niet correct nog te spreken van leeftijdsbarema’s of er zelfs maar allusie op te maken.

De aanval van de regering Michel is fout en onnodig.

Raak niet aan onze loonbarema’s! Wij eisen respect voor onze collectief onderhandelde lonen!

Wil je graag meer info? Neem contact op met jouw vakbondsafgevaardigde.

Download hier het pamflet voor de sector scheikunde.

Download hier het pamflet voor de sector petroleum.