U bent hier

Actualiteit

vrijdag 12 mei 2017, 15:15

Papierverwerking - Info flash 1

CAO-onderhandelingen 2017-2018
Info Flash n°1 - 2 mei 2017

Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad papierverwerking van 6 april 2017, informeren wij u hierna over het verloop van de sectorale onderhandelingen.

Gemeenschappelijke eisenbundel

Na afloop van onze syndicale raad hebben wij een akkoord kunnen vinden van gemeenschappelijke eisenbundel, samen met BBTK, ACV en LBC en ACLVB. Dat betekent dat arbeiders én bedienden samen onderhandelen voor een nieuw sectorakkoord. Het gemeenschappelijk eisenbundel werd op 18 april voorgesteld aan de werkgeversdelegatie (zie onder).

Eerste onderhandelingsronde

Vorige week woensdag en donderdag 26 en 27 april 2017 hebben we voor het eerst echt onderhandeld met een aftasten van de prioriteiten.

Voor de vakbonden, uiteraard :

Maximale inzet van de 1,1% in de brutolonen met een vrijheid om in te vullen in de bedrijven, én sectoraal vangnet als er geen akkoord wordt bereikt ;
Onverkort intekenen op de kadercao’s tijdskrediet en SWT en verlenging van alle voorgaande akkoorden ;
Tastbare vooruitgang in de arbeidsvoorwaarden, inzake werkbaar werk, precaire contracten en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Niet nog méér flexibiliteit.

De aandachtspunten van de werkgevers :

Stappen zetten in het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden vooral wat betreft groepsverzekering; een nieuwe cao over vorming; verhoging van de flexibiliteit via uitbreiding interne grens en vrijwillige overuren en versoepeling van het regime economische werkloosheid.

Op 17 mei onderhandelen we tot de finish. Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte.

Download het pamflet