U bent hier

Sectorale onderhandeling

maandag 26 juni 2017, 10:15

Sectorale onderhandelingen: akkoord voor de schoonmaak

Koopkracht: ↗ van de brutolonen

Vanaf 1 juli 2017, na indexatie, verhogen de reële brutolonen, met € 0,1411.

Ter compensatie van de vertraagde toepassing van de 1,1% (van 1 januari 2017 tot 30 juni 2017), zal de eindejaarspremie eenmalig worden verhoogd.

Eindeloopbaan en tijdskrediet:

Alle wettelijke mogelijkheden van het SWT, het vroegere brugpensioen, kunnen door de werknemers van de sector aangewend worden.

Syndicale premie ↗

Verhoging van de syndicale premie van 135 € naar 145 € vanaf 2017.