U bent hier

Actie

dinsdag 16 januari 2018, 15:30

Sociale huisvesting - Eindelijk een sociaal akkoord

Het paritair comité 339 is bevoegd voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting. Het werd jaren geleden opgericht, maar nu pas werd een eerste sociaal akkoord afgesloten. Een stap vooruit voor de werknemers.

Het PC 339 is bevoegd voor sociale huisvestingsmaatschappijen en de meerderheid van hun activiteiten. Enkel werknemers die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren behoren niet tot de bevoegdheid. Zij blijven tot de bouwsector behoren (PC 124).

Het duurde jaren alvorens er een eerste sociaal akkoord kon worden afgesloten in de sector, onder andere door de gesloten houding van sommige leden van de werkgeversvertegenwoordigers. Het is een eerste, kleine stap. Maar niettemin een vooruitgang voor de werknemers.

Stijgende prijzen

Er werd een sectoraal minimumloon vastgelegd van 1807, 27 euro per maand of 10,97 euro per uur. Er werd ook een indexmechanisme vastgelegd. Dit betekent dat de lonen automatisch zullen aangepast worden aan de stijgende prijzen. En er werd overeengekomen dat vanaf 30 werknemers een syndicale delegatie kan opgericht worden. Een stap richting meer sociale democratie.

Momenteel denken de sociale partners na over de oprichting van 3 paritaire subcomités. Want tijdens de laatste staatshervorming werd de bevoegdheid over de sociale huisvestingsmaatschappijen overgeheveld naar de gewesten.