U bent hier

Standpunt

dinsdag 23 februari 2016, 14:30

Standpunt: Hoe de regering meer pensioen belooft en minder pensioen geeft

Als je wil weten waarom onze vakbond resoluut neen heeft gezegd tegen de beknotting van het stakingsrecht die de werkgevers er wilden doorduwen in een ‘herenakkoord’, kijk dan naar de pensioenhervormingen van de rechtse regering. Dan heb je meteen door waarom wij ons volle recht op actie en protest hardnekkig blijven verdedigen.

Want stel je voor dat wij niet in alle vrijheid in het geweer zouden kunnen komen tegen de afbraak van onze pensioenrechten.

Er is al de onwezenlijke verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Er is al de ondraaglijke beperking van het SWT, de eertijdse brugpensioenen. We weten dat kwetsbare werknemers door deze ingrepen nog kwetsbaarder worden. Werknemers, zeggen we, maar hier kunnen we beter werkneemsters gebruiken, want zij worden het zwaarst getroffen. Vergeet ook niet dat 90 procent van de vrouwen het percentje pensioenverhoging om de zwaardere accijnzen en btw-tarieven te compenseren, aan hun neus zien voorbijgaan. 

En daar eindigt het niet bij.  Nu komt pensioenminister Daniel Bacquelaine aandraven met nieuwe hervormingen. En hij stelt zijn plannen ook nog voor als sociaal en heilzaam. Er zou een minimumpensioen komen voor wie 20 jaar voltijds heeft gewerkt. En het loonplafond voor de berekening van de pensioenen zou verhoogd worden. Als je dat slim verpakt in een handige communicatie klinkt dat aantrekkelijk. Slim en handig wil dan zeggen dat je vooral het achterste van je tong niet laat zien.

Want wat blijkt? Een minimumpensioen na 20 jaar werk is geen minimumpensioen, maar een hongerige aalmoes van 508 euro. En dat minimumpensioen houdt in dat gelijkgestelde periodes niet meetellen. Deeltijdsen, bruggepensioneerden, ontslagen werknemers, en – weer eens – vooral vrouwen, worden in de steek gelaten.

En wat blijkt er verder nog? Dat minimumpensioen en ook het hogere loonplafond moeten betaald worden met de centen die de zwaksten toekomen. Want het is de bedoeling het mes te zetten in hun gelijkgestelde periodes. De grootste groep die daardoor getroffen wordt zijn, jawel, weer eens de vrouwen.

Wie veel heeft krijgt meer, wie weinig heeft krijgt minder. Dat is de pensioenhervorming van de rechtse coalitie. Dat zijn de kuiperijen van deze regering van de rijken.

Als je dat weet, weet je ook waarom wij de vrijheid om actie te voeren met hand en tand verdedigen.

Robert Vertenueil (algemeen secretaris) - Werner Van Heetvelde (voorzitter)