U bent hier

Actualiteit

donderdag 15 oktober 2015, 11:15

Uitzendkracht - ABVV geeft je kracht

Misbruiken in de uitzendsector zijn helaas nog altijd dagelijkse kost. Wij willen uitzendkrachten bewuster maken van hun rechten. De hele week wordt er campagne gevoerd op verschillende plaatsen in het land. Je kan de campagne volgen op de facebookpagina 'rechtenuitzendkracht'.

Nationale actie

Op donderdag 15 oktober is er een nationale actie in Brussel. We schuiven drie prioriteiten naar voor:

  • dagcontracten moeten helemaal weg;
  • iedereen moet een arbeidscontract hebben bij de start van zijn opdracht;
  • en uitzendarbeid moet tijdelijk blijven.

Het ABVV lanceert ook de website sterkeuitzendkracht.be waarop uitzendkrachten uitvoerig geïnformeerd worden over hun rechten.

Dagcontracten, weg ermee!

Het gaat van kwaad tot erger. Vorig jaar kregen 466.000 mensen te maken met dagcontracten in ons land. Dit zijn 35.000 uitzendkrachten meer dan in 2013. Uit de cijfers blijkt ook dat 6 contracten op 10 nog steeds dagcontracten zijn. Dit heeft niets meer te maken met de uitzonderlijk korte ‘nood aan flexibiliteit’ waar de wet het over heeft. Integendeel, dit wijst erop dat werkgevers de beperkende bepalingen over dagcontracten ongegeneerd in de wind slaan.

Dominique Meyfroot, woordvoerder van ABVV Interim: “Deze cijfers zijn ronduit schokkend. Dagcontracten voeren ons terug naar de arbeidsomstandigheden van de 19de eeuw. Dat is totaal onaanvaardbaar. De toegestane uitzonderingen worden de regel en daarom eisen wij de volledige afschaffing van dagcontracten.”

Iedereen een contract bij het begin van elke opdracht

In de uitzendsector heeft men 48 uur tijd om een arbeidscontract af te sluiten. Dit werkt misbruik in de hand. Want zonder arbeidscontract is een uitzendkracht overgeleverd aan willekeur. Het ABVV pleit voor een snelle afschaffing van deze 48-uren-regel. Daarover bestaat sinds 2012 een akkoord met de werkgevers, maar zonder resultaat.

Dominique Meyfroot: “De onderhandelingen moeten nu zo snel mogelijk worden afgerond zodat de 48-uren-regel voor alle uitzendcontracten wordt afgeschaft tegen 31 december van dit jaar.”

Uitzendkracht voor altijd? Uitgesloten!

Federgon, de federatie van uitzendkantoren, stuurt aan op contracten van onbepaalde duur als uitzendkracht. Voor ABVV interim kan daar geen sprake van zijn. Op het eerste gezicht is het idee aantrekkelijk, maar permanent werken in blijvende tijdelijkheid en onzekerheid is dat helemaal niet.

Daarenboven willen de werkgevers alle belemmeringen op uitzendarbeid opheffen die in verscheidene sectoren werden afgesproken. Vooral het verbod op uitzendarbeid in de overheidsdiensten wordt geviseerd.

Voor ons is dat onbespreekbaar. Sectoren die beperkingen opleggen hebben daar zeer goede redenen voor. De gezondheid en de veiligheid bijvoorbeeld. En in de openbare sector de plicht tot neutraliteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid. Wij willen geen uitzendkrachten als belastingcontroleur of politieagent. Bij de onderhandelingen voor een nieuwe sectorale cao (collectieve arbeidsovereenkomst, afspraken tussen werkgevers en werknemers) wil Federgon op deze punten een doorbraak. Dat bemoeilijkt de besprekingen aanzienlijk.

Dominique Meyfroot: “Tijdens de sectorale onderhandelingen hebben wij maar één prioriteit: een beter statuut voor de uitzendkrachten. Wij vragen een verbetering van de eindejaarspremie, een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten en de garantie dat uitzendkrachten aanspraak kunnen maken op hetzelfde gewaarborgd loon bij ziekte als vaste werknemers. Op die punten willen wij een doorbraak.”

Meer op sterkeuitzendkracht.be

De foto's van de nationale actie