U bent hier

Actualiteit

donderdag 5 januari 2017, 15:00

Vakcongres Scheikunde: syndicale vrijheden onder vuur

De delegees uit de scheikunde namen op hun vakcongres op 12 en 13 december hun sector onder de loep. De werknemers voelen de hete adem van de recente regeringsmaatregelen in de nek: beperking van het brugpensioen, meer flexibiliteit, …. Ze maken zich ook zorgen over de inperking van hun de syndicale vrijheden.

De tewerkstelling in de sector is de voorbije vier jaar vrij stabiel gebleven: eind 2015 ging het om 118.159 werknemers. De omzet daalde maar er werd op die omzet meer winst geboekt, onder andere door lagere grondstofprijzen. “Er is dus echt wel marge om over allerlei dingen te praten”, concludeerde Mischa Van Herck van de studiedienst.

De laatste sectorale onderhandelingen verliepen echter uiterst moeilijk. Het ABVV slaagde er wel in om ter compensatie van de indexsprong het demografiefonds in het leven te roepen, dat het werk in de sector werkbaarder moet maken.

Nieuwe maatregelen

De delegees zijn zich er bewust van dat er nog heel wat maatregelen van de rechtse regering op hen afkomen. Loonblokkeringen, de wet Peeters die hyperflexibiliteit mogelijk maakt , de beperking van het SWT (brugpensioen), de nieuwe regeling rond re-integratie van zieke werknemers …

Tijdens het congres bespraken de delegees de gevolgen in hun bedrijf en wisselden ze ervaringen uit om zo te komen tot een toekomstig actieplan. “Veel werknemers beseffen nog steeds niet dat al deze maatregelen in hun nadeel zijn. En het blijft heel moeilijk om hen dat uit te leggen”, aldus een delegee. “We hebben nog meer duidelijke informatie nodig, campagnes die de mensen aanspreken en waarmee wij aan de slag kunnen”. 

Syndicale vrijheden

Daarnaast kwam ook de toekomst van het syndicaal werk aan bod, want dat wordt er niet gemakkelijker op, zo bleek ook uit de sterke getuigenissen van onze afgevaardigden.

De getuigenis over de problemen bij  Inéos Feluy sprak boekdelen: “Het bedrijf hanteert een politiek van voortdurende herstructureringen met collectieve ontslagen”. In 2011 gingen de arbeiders in staking, uit onvrede met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Maar de werkgever wou de fabriek draaiende houden en zette de rechtbank in om de staking te breken.

Solidariteit toegenomen

De directie van AGFA Gevaert in Mortsel ging nog een stap verder. “In 2014 verwierp 67 procent van de werknemers een nieuwe cao. Dus volgde een staking waarbij de fabriek volledig werd afgesloten. “Het bedrijf stuurde deurwaarders met dwangsommen tot 5000 euro en een nooit geziene politiemacht vergezeld van honden en waterkanonnen. Sindsdien is de solidariteit tussen de arbeiders alleen maar toegenomen, maar het respect voor de directie is volledig weg”,

Federaal secretaris Herman Baele bevestigde dat tal van syndicale vrijheden op de helling staan. “De evolutie is onrustwekkend. Rechtse partijen willen de bescherming van jullie, syndicale afgevaardigden, afbouwen, en grijpen de minimale dienstverlening aan om stakingen bijna onmogelijk te maken”.

Bekijk hier de foto's van het congres.