U bent hier

Actualiteit

vrijdag 23 december 2016, 10:00

Vakcongres Stoffering & houtbewerking: nood aan beleid naar oudere werknemers

De delegees uit de stoffering & houtbewerking bogen zich in Blankenberge twee dagen over de toekomst van hun sector. Ze discussieerden onder meer over de werkbaarheid van hun jobs en hoe die vol te houden tot 67.

De sector bestaat uit veel kleine bedrijven. Meer dan 60 procent van de arbeiders werkt in een bedrijf met minder dan 50 werknemers, en heeft dus vaak geen syndicale afvaardiging. Voor hen is het essentieel dat we ons inzetten voor goede sectorale akkoorden.

Tewerkstelling neemt af

De tewerkstelling in de sector bleef de voorbije vier jaar dalen. Sinds ons vorige vakcongres werken er zo’n 1000 arbeiders minder.  Sinds kort blijft het aantal jobs wel stabiel. Tegelijk is er ook sprake van vergrijzing bij de werknemers.

Nochtans kan de sector prima financiële resultaten voorleggen. We zien echter dat de winsten van de ondernemingen in grote mate naar de aandeelhouders gaan en niet naar extra tewerkstelling of hogere lonen.

Werkbaarheid

Veel werknemers zijn gehecht aan hun sector, maar zien zich dit werk niet tot hun 67 doen. Nochtans is dat wat de regering beslist heeft. Uit het WATCH project, een bevraging rond werkbaarheid in de sector, blijkt onder meer dat meer dat de helft van de arbeiders oordeelt dat zijn vaardigheden niet voldoende benut worden in het bedrijf, dat er een gebrek is aan communicatie en inspraak, en een gebrek aan autonomie en aan steun van de direct leidinggevende. Ook is men niet tevreden over de gebrekkige veiligheidsregels.

Ondernemingen zijn niet snel bereid aangepast werk aan te bieden als dat nodig is. Het verbaast dan ook niet dat de cao 104 (over een werkgelegenheidsplan oudere werknemers) in de ondernemingen dode letter blijft.  Voor de komende jaren wil de Algemene Centrale dan ook komen tot een sectoraal kader cao 104, en zijn er specifieke aandachtspunten in functie van het sectoraal veiligheidsbeleid (houtstof, formaldehyde, …)

Ploegenarbeid

In de werkgroepen bogen de delegees zich over deze problemen en bekeken ze welke oplossingen er mogelijk zijn om het werk werkbaar te houden, ook in functie van het einde van de loopbaan. 

In een aantal bedrijven werden wel zware inspanningen gedaan qua veiligheid of aankoop van betere machines, maar er is nog veel werk aan de winkel. De delegees stelden vast dat ondernemingen nog steeds geen beleid hebben naar oudere werknemers die vele jaren in volconitu- ploegen werkten.

‘Het perverse is dat ploegenarbeid voor de onderneming ondertussen goedkoper is geworden dan dagwerk door de loonlastkortingen van de regering. Ondernemingen gaan er vanuit  dat de werknemers ploegenwerk blijven volhouden tot hun brug- of rustpensioen’, aldus de delegees.

Er is dus dringend nood aan begeleidende sectorale maatregelen zodat de overstap naar dag- en lichter werk echt mogelijk wordt. We moeten ook zorgen dat deze lichtere jobs niet langer uit de onderneming verdwijnen zoals nu gebeurt. 

Bekijk hier de foto's van het vakcongres.