U bent hier

Actualiteit

dinsdag 2 mei 2017, 15:30

Val niet uit de lucht: Meer veiligheid op bouwplaatsen

Naar aanleiding van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet er mee voor zorgen dat het aantal arbeidsongevallen daalt. 

De code kwam tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector, de vereniging van preventieadviseurs en de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren. 

De Code van goede praktijk bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt een praktische invulling van de reglementering inzake steigers gegeven en anderzijds worden technische oplossingen aangereikt voor diverse steigertypes (toegang tot vaste steigers, steigers op schragen, rolsteigers, …). Bijkomend gaat de code ook in op de verantwoordelijkheden van alle partijen, gaande van de opdrachtgever die reeds in de ontwerpfase van een (bouw)project de nodige maatregelen moet nemen, tot de uiteindelijke gebruiker van de steiger.

Tijdens de komende weken en maanden zullen Constructiv en de partners die aan dit document hebben meegewerkt via diverse kanalen communiceren over de Code, en de sector sensibiliseren om ze toe te passen. De publicatie van deze Code past in de intensieve campagne Veilig werken op hoogte die Constructiv samen met betrokken partijen uit de sector voert om het aantal arbeidsongevallen ten gevolge van een val van hoogte met 15% te verminderen. Een val van hoogte is immers nog steeds de oorzaak van één op drie ernstige arbeidsongevallen in de bouw- en in andere sectoren.

Meer info: www.basharnas.be