U bent hier

Actualiteit

woensdag 13 januari 2016, 9:45

Verkoren maandag, textiel behoudt zijn traditie

Ook bij het begin van dit nieuwe jaar werd Verkoren Maandag gevierd in de sectoren van de textiel, de confectie, de wasserijen en ook de diamant. Vakbondsmilitanten en secretarissen kwamen bijeen in Blankenberge. Het werd een speciaal moment voor John Colpaert en Dominique Meyfroot. De twee vakbondsleiders van de TKD-Centrale die ondertussen samensmolt met de Algemene Centrale-ABVV zetten immers binnenkort een punt achter hun loopbaan.

Gewoontegetrouw wordt op deze bijeenkomst de balans opgemaakt van de syndicale actie in de textielsectoren. En deze keer ging men wat verder in de tijd terug omdat John Colpaert en Dominique Meyfroot gevraagd werd een beeld op te hangen van de jaren dat zij in deze sectoren actief waren.

De sterke momenten

Tijdens een gespreksronde schetsten John en Dominique de sterke momenten van de syndicale actie die zij als secretaris meemaakten. John haalde zo bijvoorbeeld aan dat hij in zijn sectorale dossiers nooit heeft toegegeven als het over meer flexibiliteit of minder brugpensioen ging. Hij onderstreepte ook dat de kracht van de vakbond en de actieve steun van militanten van zeer groot belang zijn bij onderhandelingen met werkgevers.

Het sterkste syndicale moment dat Dominique graag ter sprake bracht was de actie ‘one day interim’, een jaar geleden, toen de vakbond een fictief uitzendkantoor oprichtte, zogezegd gespecialiseerd in dagcontracten. Daarmee werd dat systeem aan de kaak gesteld. De media stonden er van op stelten.

Een geslaagde fusie

Dominique en John hebben ook veel geïnvesteerd in syndicale fusies. Eerst was er het samengaan van textiel en diamant in 1995. Daarna kwamen een aantal pogingen om vakbondscentrales te fuseren, maar zonder resultaat. In 2014 was er dan de fusie met de Algemene Centrale-ABVV. Voor John was dat een bijzonder verstandige zet omdat de voormalige TKD-centrale kracht verloor door de terugloop van de tewerkstelling in haar sectoren.

Werner Van Heetvelde wees er in zijn toespraak op dat de fusie die door John en Dominique bewerkstelligd werd als voorbeeld kan en moet dienen voor de reorganisatie van de structuren van het ABVV.

De foto's van de verkoren maandag