U bent hier

Actualiteit

donderdag 4 december 2014, 14:15

Versnijden, looien en verven niet zonder gevaar

Van dierenhuid tot schoen is een lange weg die begint in de leerlooierij en die gepaard gaat met bewerkingen die niet zonder gevaar zijn voor de gezondheid van de werknemers. Preventie is daarom heel belangrijk. En dus werd er onlangs een studiedag over het thema georganiseerd voor onze vakbondsvertegenwoordigers uit de sector.

De bedoeling was duidelijk : er moet geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over de gevaarlijke stoffen en procedés die dagelijks in de lederbewerking te pas komen. De klemtoon ligt daarbij natuurlijk op de preventie tegen ongevallen.

Hoe schadelijk?

Versnijden, looien, verven, het zijn allemaal noodzakelijke stappen die niet zonder chemische producten kunnen gebeuren. En toch weten de werknemers niet altijd welke gevaren die producten inhouden. Dokter Lukas Soens die aan de studiedag meewerkte deed uit de doeken hoe schadelijk sommige van die stoffen zijn voor de gezondheid. Ze kunnen zo bijvoorbeeld verlies van het geurvermogen veroorzaken, migraines, maar ook sinuskanker, huid- of longkanker. Soms zelfs wordt de vruchtbaarheid van de werknemers aangetast door de toxische stoffen.

Het gaat dus over niet te onderschatten risico’s. En dus is het van groot belang dat de delegees en de werknemers goed geïnformeerd worden over de gevaren waaraan ze worden blootgesteld.

Welke preventie ?

Preventie is bijgevolg absoluut noodzakelijk. Het CPBW, het comité voor preventie en bescherming op het werk, is daar de best geplaatste instantie voor. Hier kunnen de vakbondsafgevaardigden een en ander ondernemen. Zij kunnen steunen op de wetgeving, met ook de Europese regelgeving REACH. Zij kunnen producten beoordelen, beschermende maatregelen eisen of alternatieven voorstellen.

Brahim Hilami is de federale secretaris die zich met de sector bezighoudt. Hij vond deze studiedag echt wel nodig. “Zo’n dag geeft de delegees de kans om eens gedetailleerde informatie te krijgen over hun beroepsactiviteit. Maar ook voor ons is dit nuttig. Wij kunnen hierdoor veel beter de problemen inschatten waar de werknemers in de lederindustrie mee te maken hebben.”